RZESZÓW, Działka na sprzedaż - 2482.00 m2, 540000 zł

Oferta dotyczy sprzedaży działki komercyjnej, znajdującej się w Rzeszowie, przy ul. Dębickiej. Inwestor posiada pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę. PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, zjazdem publicznym, powierzchniami utwardzonymi i miejscami parkingowymi. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU: Przedmiotowy budynek może pełnić rolę handlową (market spożywczy)lub usługową. Oprócz powierzchni sprzedaży zaprojektowane zostały pomieszczenia pomocnicze (socjalne, szatnie, toalety, biura, magazyny) i pomieszczenia techniczne. Obiekt będzie budynkiem wolnostojącym. Budynek handlowy wraz z zagospodarowaniem działki (parkingi) zaprojektowano w sposób umożliwiający dostęp do usług osobom niepełnosprawnym. DANE POWIERZCHNIOWE: • Powierzchnia zabudowy: 337,51 m² • Powierzchnia całkowita: 337,51 m² • Powierzchnia wewnętrzna: 456,56 m • Powierzchnia użytkowa: 429,26 m² FORMA ARCHITEKTONICZNA: • Budynek handlowy zaprojektowano jako obiekt 2-kondygnacyjny (1 kondygnacja nadziemna oraz 1 podziemna). • Układ budynku jest prosty, oparty na rzucie prostokąta. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy - kąt nachylenia połaci 20%. • Kalenica budynku skierowana jest prostopadle do ul. Dębickiej, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji. • Maksymalna wysokość obiektu wynosi 6,7 m. Układ funkcjonalny pomieszczeń budynku został podzielony na dwie części: • część sprzedażową • zaplecze z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, socjalnymi i pomocniczymi. Wejście do części handlowej budynku zaprojektowano od frontu. Przewidziano również wejścia dodatkowe - techniczne oraz bramę przemysłową (ułatwiające dostawy artykułów do sklepu) w elewacji tylnej. INSTALACJE: W obiekcie budowlanym projektuje się następujące instalacje: • wewnętrzną instalację wodną i kan. sanitarnej, • wewnętrzną instalację c.o., • wewnętrzną instalację gazu, • instalację wentylacji mechanicznej, • instalację elektryczną i niskoprądową. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA: Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowany obiekt, a także roboty budowlane w trakcie jego realizacji w żadnym stopniu nie wpłyną negatywnie na stan zieleni, powierzchnię ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowy budynek nie będzie źródłem emisji czynników szkodliwych dla otoczenia, a w szczególności: hałasu, drgań, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Cała dokumentacja techniczna do wglądu w biurze nieruchomości Cena sprzedaży działki wraz z pozwoleniem na budowę budynku handlowo-usługowego oraz z pozwoleniem na rozbiórkę - 540.000 zł netto
numer oferty19/4485/OGS
data wprowadzenia27-10-2017
cena ofertowa PLN540000
cena ofertowa za 1 m2217.57
rodzaj działkiKOMERCYJNA
status ofertyAKTUALNA
nieruchomośćDZIAŁKA
uzbrojenie działki - przyłącza
operacjaSPRZEDAŻ
województwoPODKARPACKIE
powiatRZESZÓW
gminaRZESZÓW
miejscowośćRZESZÓW
ogrodzenie
ukształtowanie terenuPŁASKIE
krajPOLSKA
lotArea2482.0000
ogrzewanie
dostępne sieci
rynekWTÓRNY
ulica