Firma

W chwili, gdy Kupujący i Sprzedający spełnią wszystkie wymogi związane z zakupem nieruchomości wynikające z zawartej wcześniej umowy przedwstępnej zakupu-sprzedaży przychodzi moment, kiedy należy zawrzeć umowę końcową - Akt Notarialny. Przed podpisaniem aktu notarialnego Kupujący musi wykonać ostatnią płatność, tak aby w dniu przenoszenia prawa własności, cała cena była zapłacona. Akt własności na dany lokal zazwyczaj jest przyznawany w chwili, gdy budynek, w którym znajduje się dana nieruchomość uzyskał akt 16. Akt 16 w praktyce oznacza całkowite zakończenie inwestycji, w tym oczywiście wykończenie konkretnego apartamentu, czyli tego, który zawarty jest w Umowie zakupu. Jest to urzędowo potwierdzony moment, kiedy obiekt nadaje się do eksploatacji - odbiór budynku.

Łączne opłaty z przeniesienie tytułu własności oscylują na poziomie 3,0 - 4,5% wartości nabywanej nieruchomości (podobnie jak w Polsce gdzie średnio jest to 3,5%). Na opłaty składają się:

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wielkość ustalana przez gminę, w której zlokalizowana jest dana nieruchomość (waha się na poziomie 2% - 3%).
2. Opłata za wpis do Rejestru Nieruchomości w księgach Sądowych (Ksiąg Wieczystych).
3. Opłata notarialna.
4. Opłata za wpis do Urzędu Statystycznego - rejestracja Bulstat.
5. Opłaty bankowe.

Przygotowanie nieruchomości do zawarcia ostatecznej umowy odbywa się w Bułgarii na podobnych zasadach jak w Polsce. W naszym kraju wszystkie czynności związane z finalizacją transakcji wypełnia Notariusz wraz ze swoim sekretariatem - sprawdza dokumenty, brak obciążeń i zadłużeń nieruchomości, przygotowuje sam akt notarialny itp. W Bułgarii zadania te podzielone są pomiędzy Radcę Prawnego oraz Notariusza. Radca Prawny i Notariusz są dwiema nierozerwalnymi podmiotami, bez których zawarcie Aktu Notarialnego nie może się odbyć.

Podpisanie aktu notarialnego:
W celu podpisania Aktu Notarialnego można udzielić pełnomocnictwa lub tez podpisać go osobiście. W przypadku podpisywania aktu notarialnego przy pomocy pełnomocnika Kupujący nie musi w celu finalizacji transakcji odbywać podróży do danego kraju. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej udziela się stosunkowo prosto przy wykorzystaniu instytucji polskiego Notariusza lub Konsula Ambasady Bułgarii w Polsce.

Żródło: Investgratka.pl